Μέθοδος Silva

Τι ακριβώς είναι η Μέθοδος Silva?

Η Μέθοδος Silva είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα ελέγχου του στρες και εξέλιξης του νου που διδάσκεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκπαιδεύει το άτομο να χρησιμοποιεί περισσότερο από το δυναμικό του εγκεφάλου και του νου του με αποτέλεσμα να έχει ένα αίσθημα ευεξίας και να απολαμβάνει καλύτερη ποιότητα ζωής εν γένει. Γίνεται πιο αποτελεσματικό στην προσωπική του ζωή, στην εργασία του , στις σχέσεις του αλλά και σε κάθε άλλο τομέα της ζωής του.

Η Μέθοδος Silva βασίζεται σε επιστημονική έρευνα και πρακτική εφαρμογή πέντε δεκαετιών και αποτελείται από νοητικές τεχνικές που αποδεδειγμένα σε οδηγούν βήμα – βήμα στην αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων του νου σου.
Οι τεχνικές της Μεθόδου Silva χρησιμοποιούνται από περισσότερα από 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε 110 χώρες και οι απόφοιτοι του σεμιναρίου αναφέρουν απαλλαγή από το στρες, μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλύτερη ποιότητα ύπνου, καλύτερη μνήμη, απαλλαγή από φόβους και έλεγχο συνηθειών, αύξηση δημιουργικότητας και καλύτερη υγεία.

Η Μέθοδος Silva διδάσκεται σε ένα πρόγραμμα τεσσάρων ημερών που χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το διήμερο σεμινάριο «Σύστημα Ζωής Silva» (Silva Life System) που επικεντρώνεται στην γενική αυτοβελτίωση και το δεύτερο μέρος είναι το διήμερο σεμινάριο «Σύστημα Διαίσθησης Silva» (Silva Intuition System) που σας περνάει στο επόμενο επίπεδο εξέλιξης αναπτύσσοντας τις εσωτερικές σας αισθήσεις και τη διαίσθηση.

Πως λειτουργεί;

Στη Μέθοδος Silva μαθαίνεις να φθάνεις και να παραμένεις με πλήρη συνείδηση, σε ένα ιδιαίτερο νοητικό επίπεδο, το επίπεδο άλφα, όπου η εγκεφαλική συχνότητα κυμαίνεται στους 7-14 κύκλους ανά δευτερόλεπτο.

Αυτή είναι μια νοητική κατάσταση που συνήθως έχεις νοιώσει κατά την διάρκεια του διαλογισμού ή του πολύ ελαφρύ ύπνου και συνδέεται άμεσα με τη χαλάρωση του σώματος και του νου. Σε αυτό το νοητικό επίπεδο έχεις καλύτερο έλεγχο του νου σου, ενεργοποιούνται και τα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια και μπορείς να προγραμματίσεις για συγκεκριμένους στόχους, χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές οραματισμού και φαντασίας.

Προγραμματίζοντας το νου τους οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν περιοριστικά πιστεύω και να αναπτύξουν μια θετική νοητική στάση για να πετύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους τους.