ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το καθιερωμένο εργαστήριο της Τελευταίας Τετάρτης του μήνα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου,  με θέμα

Ο Φόβος της Αλλαγής
Ο φόβος που δεν μας αφήνει να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε στη ζωή μας.  Τι είναι και πώς θα τον ξεπεράσουμε.

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου,  με θέμα

Η τεράστια δύναμη της θεραπευτικής ύπνωσης
Ώρες 18:00-21:30
Συμμετοχή 20€ που καταβάλονται εκεί
 UNITY CENTER Πρωτεσίλαου 26
Νέο Παγκράτι - Βύρωνας
shadow-ornament

Σεμινάρια

Silva Life System

   Πάτρα 13-14 Οκτωβρίου
Αθήνα 20-21 Οκτωβρίου
Θεσ/νίκη 3-4 Νοεμβρίου
Ηράκλειο 17-18 Νοεμβρίου

 

Silva Intuition System

Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου
Θεσσαλονίκη 1-2 Δεκεμβρίου
Ηράκλειο 14-15 Δεκεμβρίου

Silva Ultra Healing Seminar

Άνοιξη του 2019

HYPNOVISION
Εκπαίδευση στην Ύπνωση

Αθήνα  23-24-25 Νοεμβρίου 2018

Εργαστήρια

Ενεργειακή Προστασία

Αθήνα Τετάρτη 21  Νοεμβρίου  2018

Μαγικός Πωλητής

Αθήνα  Τετάρτη 16  Μαΐου  2018

Γρήγορη Ανάγνωση Δυναμική Μάθηση

Αθήνα  Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018
Θεσ/νίκη  Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018