ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σεμινάρια

Silva Life System

Θεσ/νίκη 27-28 Ιανουαρίου 2018
Αθήνα 3-4 Φεβρουαρίου 2018

Silva Intuition System

Θεσσαλονίκη 10-11 Φεβρουαρίου

HYPNOVISION
Εκπαίδευση στην Ύπνωση

Αθήνα 9-10-11 Μαρτίου 2018

Εργαστήρια

Γρήγορη Ανάγνωση
Δυναμική Μάθηση

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2018
Ηράκλειο 25 Ιανουαρίου 2018

Μαγικός Πωλητής

Ηράκλειο 24 Ιανουαρίου 2018